ป่าเศรษฐกิจ

การปลูกป่าเศรษฐกิจดีอย่างไรบ้าง

ในปัจจุบันนี้เรื่องของการปลูกป่าเศรษฐกิจนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีอย่างมากเลยที่เราก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจด้วยจะยิ่งดีเพราะว่าในเรื่องของการปลูกป่าเศรษฐกิจนั้นก็เพื่อที่จะสามารถที่จะนำไม้ที่ได้จากการปลูกนั้นมาใช้สอยให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมายด้วยนั้นเอง                 ส่วนมากเกษตรกรรมนั้นจะนิยมที่จะเลือกปลูกป่าไม้เศรษฐกิจกันอย่างมากมายเลยเพราะป่าไม้เศรษฐกิจนั้นก็จะได้แก่ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้พยุง ซึ่งไม้เหล่านี้ส่วนมากก็จะมีความแข็งแรงทนทานสามารถที่จะนำไปเป็นพื้นในการตกแต่งบ้านหรือใช้ในการสร้างบ้านได้อย่างยิ่งเลย                 การปลูกป่าเศรษฐกิจนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเลยเพราะว่าสามารถที่จะปลูกเพื่อไปทำประโยชน์ได้แต่การปลูกป่าเศรษฐกิจนั้นก็จะต้องใช้เวลาในการที่จะให้ต้นไม้เจริญเติบโตเต็มที่ด้วยนั้นเอง เรื่องเหล่านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญอย่างมากเลยที่เราเองก็ควรที่จะต้องคำนึงถึงให้มากที่สุดเพื่อสิ่งที่ดีๆจะได้เกิดขึ้นกับคนที่ต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากการปลูกป่าเศรษฐกิจด้วย                 ในการปลูกป่าเศรษฐกิจนั้นเราจะต้องปลูกต้นไม้ที่มีขนาดโตเร็ว โตกลางและโตช้าสลับกันไปด้วยเพราะยิ่งเราได้รู้จักที่จะเลือกการปลูกต้นไม้แต่ละอย่างแล้วนั้นเราก็จะต้องเลือกที่ปลูกให้เป็นแนวด้วยจะยิ่งดีและควรที่จะต้องมีระยะในการห่างของต้นไม้ด้วยเพราะยิ่งเรามีระยะห่างของต้นไม้แล้วนั้นก็จะทำให้ต้นไม้ไม่แย่งอาหารกันด้วย                 และแน่นอนว่าในเรื่องของการปลูกป่าเศรษฐกิจนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะสามารถที่จะทำเศรษฐกิจได้อย่างมากมายเลยและสามารถที่จะทำรายได้ให้กับเกษตรกรรมอีกด้วยแต่ทั้งนี้จะต้องเป็นการปลูกป่าเศรษฐกิจที่ไม้ถูกกฎหมายด้วยเพราะถ้าหากไม่ถูกกฎหมายก็จะไม่ดีอย่างยิ่งด้วย                 […]

บ่อปลาในนาข้าว

การเลี้ยงปลาในนาข้าวมีประโยชน์อย่างไร

ในปัจจุบันนี้เรื่องของการเลี้ยงปลาในนาข้าวนั้นส่วนมากก็เป็นที่นิยมกันกับชาวเกษตรกรรมเพราะว่าการเลี้ยงปลาในนาเป็นการผลิตอาหารโปรตีนและแป้งที่ดีอย่างมากเลย ซึ่งจะผลิตในที่เดียวกันจึงทำให้เกิดผลดีอย่างมากเลยในเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งทำให้ชาวนานั้นมีรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยในการที่จะทำการเกษตรนี้ ซึ่งประโยชน์จากการเลี้ยงปลาในนาข้าวก็จะมีการที่สามารถเพิ่มผลผลิตข้าว ทำให้ดินดี ไถง่ายและมีปุ๋ยไว้ใช้งานและปลาก็สามารถที่จะช่วยกำจัดแมลงและวัชพืชได้อย่างดีเลยและทำให้สารอินทรีย์นั้นสลายตัวและที่สำคัญช่วยทำให้ชาวนามีรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย ส่วนมากข้าวเป็นพืชหลักในการทำนาดังนั้นการเลี้ยงปลาจึงต้องปรับให้เข้ากับการปลูกข้าวเราจะต้องมีการขุดระดับความลึกให้กับปลาด้วยเพื่อที่เวลาน้ำลดนั้นปลาก็จะได้มีที่อาศัยในจุดที่มีน้ำขังอยู่นั้นเองดังนั้นเราจะต้องมีการขุดส่วนหนึ่งที่ลึกกว่าปกติด้วยนั้นเอง การเลี้ยงปลาในนาข้าวจะทำได้เฉพาะในท้องที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ มีการชลประทาน มีน้ำตลอดปีหรืออย่างน้อย สามถึงหกเดือน ซึ่งพอเพียงสำหรับการเจริญเติบโตของปลาพอที่จะใช้เป็นอาหารได้อย่างน้อยปลาก็จะมีเนื้อมากพอที่จะให้เราได้ทานนั้นเอง                 การที่จะเลือกปลามาเลี้ยงในนาข้าวนั้นจะต้องเป็นปลาที่มีความเจริญเติบโตได้เร็วและสามารถที่จะอยู่ในน้ำตื้นได้และทนต่อความขุ่นของน้ำได้ซึ่งปลาที่สามารถนิยมเลี้ยงในน้ำขุ่นได้นั้นจะเป็นปลาไน ปลาสลิด ปลานิล […]

พืชฤดูแล้ง

พืชใช้น้ำน้อยที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะเรื่องข้อจำกัดของน้ำและสภาพอากาศที่อาจส่งผลทำให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีนัก กลายเป็นอุปสรรคสำหรับเกษตรกรให้ไม่สามารถสร้างผลผลิตได้ตามความต้องการ แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะมีพืชบางกลุ่มและบางชนิดที่เหมาะสำหรับการปลูกในช่วงเวลาดังกล่าว พืชที่ใช้น้ำน้อยและเหมาะสำหรับการปลูกฤดูแล้ง จะเป็นพืชที่มีการใช้น้ำน้อยกว่า 300 – 800 มิลลิเมตรต่อไร่ต่อฤดูการผลิต เช่น พืชไร่ พืชผัก […]