การเลี้ยงปลาในนาข้าวมีประโยชน์อย่างไร

ในปัจจุบันนี้เรื่องของการเลี้ยงปลาในนาข้าวนั้นส่วนมากก็เป็นที่นิยมกันกับชาวเกษตรกรรมเพราะว่าการเลี้ยงปลาในนาเป็นการผลิตอาหารโปรตีนและแป้งที่ดีอย่างมากเลย ซึ่งจะผลิตในที่เดียวกันจึงทำให้เกิดผลดีอย่างมากเลยในเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งทำให้ชาวนานั้นมีรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยในการที่จะทำการเกษตรนี้

ซึ่งประโยชน์จากการเลี้ยงปลาในนาข้าวก็จะมีการที่สามารถเพิ่มผลผลิตข้าว ทำให้ดินดี ไถง่ายและมีปุ๋ยไว้ใช้งานและปลาก็สามารถที่จะช่วยกำจัดแมลงและวัชพืชได้อย่างดีเลยและทำให้สารอินทรีย์นั้นสลายตัวและที่สำคัญช่วยทำให้ชาวนามีรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย

ส่วนมากข้าวเป็นพืชหลักในการทำนาดังนั้นการเลี้ยงปลาจึงต้องปรับให้เข้ากับการปลูกข้าวเราจะต้องมีการขุดระดับความลึกให้กับปลาด้วยเพื่อที่เวลาน้ำลดนั้นปลาก็จะได้มีที่อาศัยในจุดที่มีน้ำขังอยู่นั้นเองดังนั้นเราจะต้องมีการขุดส่วนหนึ่งที่ลึกกว่าปกติด้วยนั้นเอง

การเลี้ยงปลาในนาข้าวจะทำได้เฉพาะในท้องที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ มีการชลประทาน มีน้ำตลอดปีหรืออย่างน้อย สามถึงหกเดือน ซึ่งพอเพียงสำหรับการเจริญเติบโตของปลาพอที่จะใช้เป็นอาหารได้อย่างน้อยปลาก็จะมีเนื้อมากพอที่จะให้เราได้ทานนั้นเอง

                การที่จะเลือกปลามาเลี้ยงในนาข้าวนั้นจะต้องเป็นปลาที่มีความเจริญเติบโตได้เร็วและสามารถที่จะอยู่ในน้ำตื้นได้และทนต่อความขุ่นของน้ำได้ซึ่งปลาที่สามารถนิยมเลี้ยงในน้ำขุ่นได้นั้นจะเป็นปลาไน ปลาสลิด ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาหมอ ปลาดุกนั้นเอง

และการเลี้ยงปลาในนาข้าวอาจจะเลี้ยงปลาควบคู่ไปกับการทำนา การปล่อยปลาลงเลี้ยงต้องให้ต้นข้าวตั้งเป็นตัวก่อนหนึ่งถึงสองสัปดาห์ไม่งั้นปลาจะว่ายหาอาหาร ทำให้ต้นข้าวหลุดลอยเสียหาย และอีกเวลาที่สามารถเลี้ยงได้ก็คือ เลี้ยงปลาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าว ในระยะข้าวสุกพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวต้องลดระดับน้ำลง ปลาจะลงหลบอาศัยในส่วนลึก หลังจากเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถที่จะเตรียมแปลงนาสำหรับเลี้ยงปลาต่อโดยเก็บตอซังข้าวในผืนนามากองไว้เป็นที่สำหรับเป็นปุ๋ย และระบายน้ำเข้าเพื่อเลี้ยงปลาได้ต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาขาดอากาศหายใจเพราะถ้าขาดน้ำปลาตายอย่างแน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อข้าวที่ปลูกในนาได้ด้วย

                ทุกๆอย่างในเรื่องของการเลี้ยงปลานั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่สุดเลยดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจมากๆด้วยจึงจะดีเพราะอย่างน้อยในเรื่องของการทำเกษตรกรรมของชาวนานั้นก็เพื่อที่จะทำทุกอย่างให้ออกมาดีและประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมากที่สุดและการเลี้ยงปลาไปพร้อมกับการปลูกข้าวนั้นจึงเป็นเรื่องที่เกษตรกรรมหลายคนนิยมทำอีกด้วย